Zaproszenie

W imieniu Śląskiego Klastra Lotniczego, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „ŚLĄSKIE DNI LOTNICTWA I DRONÓW. Przemysł dronowy w Polsce – możliwości rozwoju regionu dzięki bezzałogowym statkom powietrznym”, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020r., ONLINE.

Hasłem przewodnim konferencji będzie Przemysł dronowy w Polsce - Możliwość rozwoju regionu dzięki bezzałogowym statkom powietrznym.

Wydarzenie dofinansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Spotkanie będzie kontynuacją rozmów i rozważań podjętych podczas pierwszej konferencji z cyklu "Śląskie dni przemysłu lotniczego, kosmicznego i dronów" organizowanej przez Śląski Klaster Lotniczy w listopadzie ubiegłego roku. Jednym z głównych zagadnień omawianych szeroko podczas zeszłorocznej edycji wydarzenia był przemysł dronowy, a w szczególności korzyści i możliwości jakie niesie za sobą zastosowania dronów w przyszłości.

Przemysł lotniczy, a w szczególności konstrukcja i produkcja bezzałogowych statków powietrznych ma ogromny potencjał gospodarczy, który warto rozwijać, gdyż w tej dziedzinie istnieją duże szanse na odniesienie globalnego sukcesu. Na terenie Województwa Śląskiego swoją działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów związanych z dronami, a dodatkowo wielu z nich to członkowie Śląskiego Klastra Lotniczego. Daje to możliwość wspólnego działania i łączenia sił w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Zaangażowanie w rozwój bezzałogowych statków powietrznych niesie za sobą głównie duże szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie również zwiększenie rozwoju gospodarczego w regionie województwa Śląskiego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenie odbędzie się w formule ONLINE.


Partnerzy główni

Partnerzy wspierający

Patronat honorowy

Patronat

Patronat medialny

Agenda

PRZEMYSŁ DRONOWY W POLSCE – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU REGIONU DZIĘKI BEZZAŁOGOWYM STATKOM POWIETRZNYM

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 • 9.00 – 9.30

  OTWARCIE KONFERENCJI

  9:00 - 9:10 Łączenie z Panelistami

  Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance

  Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego

 • 9.30 – 10.30

  PANEL I

  Uczestnictwo firm lotniczych z Polski, w tym Śląska, w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence.
  Odbudowa lotnictwa europejskiego po kryzysie COVID19

  Moderator: Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance

  Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego

  Stanisław Wojtera, Prezes Polskich Portów Lotniczych

  Jacek Przygoda, Prezes Avio Polska Sp. z o.o

  Andrzej Papiorek, Właściciel Wytwórni Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek

  Marcin Bruske, p.o. Prezes Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz

 • 10.30 – 10.45

  PRZERWA

 • 10.45 – 11.45

  PANEL II

  Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego.
  Rozwój sektora na poziomie regionalnym, krajowym i UE

  Moderator: Jacek Woźnikowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

  Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD)

  Sylwester Wyka, Pełnomocnik Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa ds. Badawczych

  Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance

  Klaudiusz Kott, Zastępca Prezesa ds. żeglugi powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

  Marcin Szender, Prezes MSP Inntech Sp. z o.o

  Paweł Szymański, Dyrektor Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego

 • 11.45 – 12.00

  PRZERWA

 • 12.00 – 13.00

  PANEL III

  Współpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego – wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Wyzwania digitalizacji i zielonej gospodarki jako główne priorytety UE na lata 2021-2027

  Moderator: Piotr Kowalski, Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Dyrektor d/s Strategii i Rozwoju Wielton S.A., Wiceprezes CTO Fabryki Samochodów Elektrycznych

  dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof WAT, Dziekan Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna

  mjr dr inż. Łukasz Kiszkowiak, Wojskowa Akademia Techniczna

  Andrzej Soldaty, Prezes Platformy Przemysłu Przyszłości

  Bartłomiej Płonka, Prezes Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o

  Jacek Miketa, Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego SA

  dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

  dr Piotr Kisiel, Prezes Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.


Prelegenci

Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl